High quality Drone aviation videos and news / SIL16 Operating licence © Ari Savolainen
A2-lisäteoriakoetta ei tarvitse suorittaa, jos
A2-lisäteoriakoetta ei tarvitse suorittaa, jos

A2-lisäteoriakoetta ei tarvitse suorittaa, jos

droneinfo.fi

A2-lisäteoriakoetta ei tarvitse suorittaa, jos

• lennätät alle 500 g painavaa dronea (tai C0/C1-luokan dronea)
• lennätät yli 500 g mutta alle 25 kg painavaa dronea (tai C2-, C3-, C4-luokan dronea) vähintään 150 metriä asuin-, liike-, teollisuus- tai virkistysalueilta.

Eli käytännössä on edelleenkin mahdollista lennättää ja ottaa kuvia/videoita taajamassakin ilman, että valvottu A2- lisäteoriakoe on suoritettu. Pitää vaan noudattaa säädettyjä rajoituksia: 150 metriä asuin-, liike-, teollisuus- tai virkistysalueilta.

Lisää videoita: autelrobotics.fi

YT

Ari Savolainen