High quality Drone aviation videos and news / SIL16 Operating licence © Ari Savolainen
HMS Diamond
HMS Diamond

HMS Diamond

Englantilainen ilmatorjunta-alus HMS Diamond oli hiljattain vierailulla Turussa

Laivaa ja sen aseistusta on kuvattu joka suunnasta, ulkoa, sisältä, läheltä ja tarkasti.

Olen pohtinut, onko kyse jonkinlaisesta syrjinnästä tai tasa-arvoisen kohtelun rajoittamisesta, kun puolustusvoimat kieltää laivastovierailulla olevien alusten kuvaamisen tavallisilta ihmisiltä.

Puolustusvoimat ilmoittaa, ettei laivan suuntaan saa kuvata edes kauempaa jne. Mutta joku lehtikuvaaja saa kaikessa rauhassa ottaa lähikuvia kenenkään estämättä laivan joka kohdasta, myös aseistuksesta.

Lopputulos on sama ottaako valokuvia media tai yksityishenkilö, kuvat eivät eroa toisistaan eikä niiden käyttötarkoitus.

Puolustusvoimat kertoo minulle osoittamassaan sähköpostiviestissä loppukesällä 2023:

Tervehdys,

Ulkomaisen aluksen ollessa Suomessa virallisella vierailulla Puolustusvoimien isännöimänä, satama-alue voidaan ottaa puolustusvoimien haltuun PVL (laki puolustusvoimista) 14 §:n nojalla. Tällöin alue rinnastuu Puolustusvoimien pysyviin alueisiin ja ilmakuvauskielto perustuu aluevalvontalain 14 §:n 1 momentin 3 kohtaan, jossa mainitaan sotasatama ilmakuvaamiselta kiellettynä kohteena. Kyseinen alue on tuolloin ilmakuvaukselta rajoitettu alue, eikä alueelle saa kuvata ilmasta ilman lupaa, myöskään suunnattuna alueen ulkopuolelta.

Tilapäisiä sotilasalueita koskeva lause on laitettu PV sivuille kesällä, johtuen asiaan liittyvistä kyselyistä.

Tilapäisesti haltuun otettuja alueita voi olla muitakin kuin satama-alueet. Tilapäisten alueiden tulee olla merkitty.

Mikäli aluksella järjestetään vierailupäivä, voi aluksen päällikkö myöntää luvan kuvata aluksella käsikameralla, siihen emme ota kantaa. Yleisesti ottaen puolustusvoimien alueella maasta käsin kuvaamiseen luvan voi myöntää kuvauskohteen hallintoyksikön päällikkö lain puolustusvoimista 15 § 3 momentin mukaisesti. Ilmakuvaukseen lupaviranomainen on aina Pääesikunta.

Kansainvälisten alusten kuvaamista muualla kuin puolustusvoimien alueilla (tilapäisillä tai pysyvillä) ei voida toistaiseksi lain mukaan rajoittaa. Poikkeuksena, jos alukset osallistuvat harjoituksiin Suomen kanssa. Aluevalvontalain 14 § 1 momentin 6 kohdan mukaisesti puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen maastoharjoituksien ilmakuvaus ei ole sallittua ilman lupaa.

Ystävällisin terveisin,

permit.defcom@mil.fi
Joint Operations Centre / J3
Defence Command Finland

Helsingissä vierailulla käyvien NATO- laivojen valokuvausta yritetään rajoittaa ohi voimassa olevien lakien, vaikka muissa NATO- maissa ei ole valokuvaamista pyritty rajoittamaan kokonaisvaltaisesti

Vaikka laivoja saa kuvata vapaasti muissa maissa, suomessa sitä katsotaan pahansuopaisesti, esim. puolustusvoimat kieltää satamavierailulla olevien laivojen kuvaamisen, vaikka laivan kapteeni kuvaamisen sallisi yleisövierailun yhteydessä ja muussakin tapauksessa.

Helsingin hernesaaressa on erikseen aidattu alue, jossa laivat vierailee silloin tällöin. Lähes jokaisella vierailulla käyneenä olen nähnyt satojen ihmisten ottavan laivoista kännykkäkuvia ja medioiden toimittajien kuvia/videoita ammattikalustolla joista on sitten medioissa uutisoitu.

Puolustusvoimat kertoi minulle kuluneena kesänä kirjallisesti antamallaan lausunnolla, että NATO laivojen kuvaaminen Helsingin hernesaaren edustalla merellä ei ole suomen lainsäädännössä tällä hetkellä kiellettyä, lukuun ottamatta alueita joissa on käynnissä merivoimien sotaharjoitukset.

aviamaps.fi (flyk.fi) karttapalvelussa voi tarkistaa satamavierailulla olevan NATO- laivan ympärille määritellyn lentokieltoalueen. Kun laiva saapuu tai lähtee satamasta ja on kieltoalueen ulkopuolelle, sitä voi kuvata vapaasti dronella rikkomatta puolustusvoiemien asettamaa “omaa” kieltoa.

Epäilen, onko ulkomaalaisille NATO- laivoille puolustusvoimien itse asettama kuvauskielto laillinen ja sitova, jollei kieltoa ole laissa erikseen säädetty.

aviamaps.fi (flyk.fi) karttapalvelussa on mahdollisuus tarkistaa huomisen ja ylihuomisen näkymät, joista tiedoista saa etukäteen viitteitä tulevista NATO- laivojen satamavierailuista, jotta osaa varautua ja olla ajoissa hernesaaren edustalla merellä bongaamassa niiden lipumista kohti hernesaaren satamaa.

NATO- laivojen tuloajat suomeen satamavierailulle voi tarkistaa julkisista lähteistä, myös laivojen lähtöpäivät Helsingin hernesaaren satamasta.

Puolustusvoimat on muuttanut ilmakuvausohjeitaan kuluneen vuoden heinäkuussa 2023 kaikessa hiljaisuudessa

Alle lisättynä on internetiä taltioivasta “wayback machine” – palvelusta kopioitu kuvakaappaus puolustusvoiminen ilmakuvausohjeista 4.7.2023, jolloin satamassa vierailulla olleiden laivojen ilmakuvaamista ei ole vielä julkisesti kielletty.

Toisessa liitteenä olevassa kuvassa joka on kopioitu puolustusvoimien sivulta 1.9.2023, näkyy lisätyt kiellot satamassa vierailulla olevien laivojen ilmakuvaukselle.

Kuvauskielto on päivitetty puolustusvoimien sivuille 4.7-1.9.2023 välisenä aikana.

“otathan huomioon, että sotilasalue voi olla myös tilapäinen (mm. harjoituksia tai ulkomaisten alusten satamavierailuja varten muodostettu”

Missään julkisuudessa ei ole kerrottu puolustusvoiminen kuvauskielto lisäyksestä joka koskee suomessa vierailulla olevaa ulkomaalaista sotalaivaa.

Kielto ei koske NATO- laivojen kuvaamista sataman turvatoimialueen/ilmatilarajoitusalueen ulkopuolella.

Ja mitä satama-alueeseen tulee, kiellosta on kerrottu epämääräisesti: “voi olla”

“otathan huomioon, että sotilasalue voi olla myös tilapäinen (mm. harjoituksia tai ulkomaisten alusten satamavierailuja varten muodostettu”

Mihinkään lainkohtaan ei ole vedottu, joten onko sellaista lakia edes säädetty/olemassa joka kieltä ulkomaalaisten sotalaivojen valokuvaamisen ilmasta käsin lentokieltoalueen ulkopuolelta. Epäilen, että tuo lisäys on nyhjäisty jonkun omasta päästä, kun on huomattu laivoja kohtaan lisääntynyt ilmakuvauskiinnostus.

Puolustusvoimat 4.7.2023

Puolustusvoimat 1.9.2023

Keskustelua: FB

YT

Ari Savolainen